Kuźnia kreatywności zajęcia I – profilaktyka- Ognisko Bielany

Temat zajęć: zagrożenia uzależnieniami (min. eksperyment z alkogoglami)