Lekcja gry w kręgle dla starszych dzieci z Ogniska „Praga”