Liderzy w Ognisku

W ramach programu „Droga do dojrzałości” realizowanym w naszym Ognisku dzieci biorą udział w programie motywacyjnym p.n. Liderzy.

Na koniec każdego miesiąca wyłaniani są najlepsi z najlepszych, którzy w danym miesiącu zdobyli najwięcej plusów.

A plusy przyznawane są min. za:

dobre, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce,
staranne wykonywanie obowiązków w Ognisku,
właściwą postawę społeczną,
min. pomoc innym, opiekę nad młodszymi,
pomoc koleżeńską,
kulturę osobistą,
szacunek wobec innych,
aktywną postawę ogniskowca,
dbanie o pomieszczenia ogniskowe,
udział w zajęciach.

Wszystkim życzymy powodzenia!

Na zdjęciu- nasi tegoroczni Liderzy.