Mali artyści czyli ogniskowy „Mam talent”

To było bardzo oczekiwane wydarzenie. Powstało z pasji do tańca, śpiewu, aktorstwa, muzyki, ruchu. Nasz ogniskowy „talent show” został przygotowany przez dzieci, przy wsparciu dorosłych, którzy stworzyli im przestrzeń do pracy i rozwoju. Powstały duety, grupy, byli soliści, którzy od dwóch miesięcy ćwiczyli układy taneczne, piosenki, wiersze.

Kreatywni występujący zadbali o stroje, makijaż i dodatki. W jury zasiadła kadra pedagogiczna, a na widowni rodzice i opiekunowie, rodzeństwa, dzieci. Zebrani mogli podziwiać wspaniałe, skomplikowane zespołowe aranżacje taneczne oraz solówki, grę na flecie, recytacje wierszy, gimnastykę artystyczną, piosenki. Aplauzem nagradzano wszystkich, fantastycznych występujących!

Jury oraz publiczność po burzliwych obradach wyłoniła zwycięzców spośród prezentujących swoje możliwości artystyczne. Gratulujemy osiągnięcia sukcesu każdemu z uczestników piątkowej zabawy! Brawo! Nasz ogniskowy „Mam talent” spełnił oczekiwania dzieci, ponieważ pokonały one własne słabości, stres, zachęciły się do dalszej samodzielności i poznawania siebie.

Wzruszenie i uśmiech widowni były największą nagrodą dla naszych, młodych i utalentowanych artystów z Ogniska „Praga”.

Fot. Piotr Drużbiak