„Maluszkowo” 2014/2015 w Ognisku Bielany

 

W roku szkolnym 2014\15 w zajęciach organizowanych w Rodzinnym Klubie Malucha „Maluszkowo” działającym w Ognisku „Bielany” uczestniczyło 24 dzieci, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek w wieku od 1,5 roku do 5 lat.

 

Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami uczestniczyły w 93 spotkaniach.

 

Tygodniowo odbywały się 3 spotkania w godz. 10-13 (wtorki, srody, czwartki).

 

Zajęcia były przygotowywane i prowadzone w taki sposób, aby miały wpływ na różne sfery rozwoju dzieci. Mali klubowicze w czasie wspólnych, drugich śniadań uczyli się zachowania przy stole i samoobsługi.

 

Podczas zajęć z wykorzystaniem różnych mas plastycznych, farb, kredek, a także zajęć z papieroplastyki, usprawniana była duża i mała motoryka dzieci.

 

W zajęciach prowadzonych w klubiku uwzględniany był także aspekt edukacyjny. Dzieci uczyły się pojęć o otaczającym świecie. Uczyły się rozróżniania i nazywania pór roku oraz dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

 

Nasi podopieczni przyswajali sobie także nazwy świąt i poznawali związane z nimi symbole i tradycje. Uczyli się także rozróżniania pojęć np: krótki- długi, mały duży, a także klasyfikowania przedmiotów wg określonej cechy.

 

Nasze przedszkolaczki poznawały nazwy kolorów. Brały również udział w zabawach integracyjnych i zabawach ruchowych przy muzyce.Ćwiczyły pamięć poprzez opanowywanie krótkich wierszyków, rymowanek i piosenek.

 

Podejmując działania związane z aktywizacją opiekunów dzieci rodzice angażowali się w organizacjęi wspólnego obchodzenia Mikołajek, Andrzejek i Dnia Dziecka a także w inne działania klubowe.

 

W naszych działaniach związanych z prowadzeniem klubiku tworzyłyśmy warunki do integracji, wymiany doświadczeń i wsparcia rodziców i opiekunów.

 

Grupa się silnie zintegrowała, poza Rodzinnym Klubem Malucha, uczestnicy spotykali się na placykach zabaw i w parkach.

 

Dzieci zostały wyposażone w kompetencje samodzielnego, otwartego, ciekawego świata przedszkolaka- co potwierdzają obserwacje i informacje zwrotne od rodziców i opiekunów.

Dziekujemy wspaniałym Rodzicom, Opiekunom i Dzieciom za ten rok wspólnej pracy, a naszym Maluchom życzymy powodzenia na nowym etapie edukacyjnym!