„Maluszkowo” czyli Rodzinny Klub Malucha w Ognisku Bielany

W każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 10-13 w Ognisku Bielany, ul. Broniewskiego 56 a, na rodziców z dziećmi w wieku 0-5 lat czeka zaaranżowana przestrzeń doposażona w zabawki i pomoce edukacyjne oraz pedagog, który towarzyszy
i wspiera uczestników projektu w integracji i współdziałaniu.

 

Formuła Rodzinnego Klubu Malucha polega na tworzeniu rodzicom warunków do spotkań, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia rozmów o problemach, a dzieciom do wspólnej zabawy z elementami edukacji sprzyjającej rozwojowi społecznemu. Pedagog prowadzi w cyklu 2 x po pół godziny zajęcia rozwijające z dziećmi. Dzieciom, oczywiście, dzielnie towarzyszą rodzice…dziś nawet śpiewali :-). Spotkania te dla rodziców są okazją do współtworzenia i współdziałania, wymiany doświadczeń rodzicielskich, dzielenia się radościami troskami, okazją do bycia razem, obserwowania zachowania dziecka w grupie i wspierania go w ramach przygotowania do kolejnych etapów edukacji i rozwoju.

Jak ważne jest wspieranie rodzin z małymi dziećmi w wieku 0 – 5 lat, nieuczęszczających do żłobka czy przedszkola, świadczy fakt, że nasz Rodzinny Klub Malucha liczy 24 dzieci i 23 rodziców/opiekunów. Niestety -7 dzieci czeka na liście rezerwowej, gdyż nie pomieścimy wszystkich chętnych ze względu na ograniczoną -choć niezwykle przyjazną- przestrzeń.

Nasze doświadczenia wskazują na to, że w lokalnym środowisku istnieje potrzeba tworzenia miejsc, w których mogliby spotykać się i współdziałać rodzice z małymi dziećmi.