Miasto Korzyści, edycja 2017: Kurs dla kierownika wypoczynku

Termin szkolenia: 13 czerwca 2017 r. godz. 9.00-12.00
Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa

Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu
• planowania pracy wychowawczej w placówce wypoczynku,
• organizacji pracy w placówce wypoczynku,
• bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników,
• organizacji pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-
obsługowym,
• prowadzenia dokumentacji placówki wypoczynku.

Wymagania
1) Od uczestnika:
• co najmniej średnie wykształcenie;
• aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-
wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych,
uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

2) Od placówki:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów

FORMULARZ ZAPISÓW: https://goo.gl/forms/pshvTkYz8iy4O5C43

Certyfikat: certyfikat Eko Tur Instytut Kształcenia, placówki akredytowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapisy trwają do: 9 czerwca 2017

Liczba miejsc: 25 osób

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Prowadzący – ekspert w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nowej podstawy programowej. Edukator instytutu, członek składów orzekających i zastępca Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły