Miasto Korzyści, edycja 2017: Obowiązki i uprawnienia ADO i ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

Terminy szkolenia do wyboru: 18 maja 2017 (czwartek) 9.00-13.00, 19 maja (piątek) 9.00-13.00, 30 maja (wtorek) 9.00-13.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa
Adresaci szkolenia: pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących placówki wsparcia dziennego w m.st. Warszawa oraz prowadzących projekty w systemie Baza Monitorująca (LSW lub inne)

Program szkolenia
1. Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych:
• Zmiany w ochronie danych osobowych w szkole/placówce
• Nowe obowiązki dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych szkole/placówce
• Zmiany w ewidencjonowaniu zbiorów danych osobowych
• Nowa rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
• Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w szkole/placówce oraz wymagania ustawowe do pełnienia tej funkcji
• Nowe zasady zgłaszania zbiorów do rejestracji do GIODO
• Zmienione zasady prowadzenia kontroli przez GIODO
• Zmiany w dokumentacji i ewidencji dotyczącej ochrony danych osobowych

2. Zasady ochrony danych osobowych nadal obowiązujące:
• Zasady przetwarzania danych osobowych:
• Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji ucznia i pracownika.
• Dane osobowe przetwarzane dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
• Dostęp do informacji publicznej a prawo do prywatności uczniów i nauczycieli..
• Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych:
• Dane osobowe pracowników a zakładowy fundusz świadczeń,
• Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Cele:
• przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych
osobowych,
• omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI
• formuła szkolenia pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można
uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.

Wymagania:
• przesłanie zgłoszenia z informacją o wyborze terminu, nazwie placówki i organizacji oraz imię i nazwisko zgłoszonego pracownika/zgłoszonych pracowników na maila: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl 

• z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z każdej placówki/organizacji; jeśli organizacja posiada kilka placówek, prosimy o zapisywanie po jednej osobie z każdej placówki

• szkolenie NIE WYMAGA rejestracji w programie Miasto Korzyści

Zapisy: do 10 maja 2017

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD:http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Prowadzący:
Bogdan Żerkowski – ekspert w zakresie administracji, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą oraz informatyki, edukator instytutu, wcześniej st. wizytator Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego KO w Warszawie, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.