Miasto Korzyści, edycja 2017: Szkolenie z obsługi generatora WITKAC.pl

Termin szkolenia: 21 czerwca 2017 r. 9.00-14.00 
Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, Warszawa

Adresaci szkolenia: pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu
• obsługi generatora WITKAC.pl
•  sprawozdawczości w systemie

Przebieg szkolenia:

  • Wstęp – zapoznanie osób uczestniczących, wprowadzenie do tematu szkolenia (przedstawienie celu, zebranie i analiza oczekiwań)
  • Prezentacja i ćwiczenie wykorzystania modułów systemu (również w kontekście formalno-prawnym):

– zarządzanie kontem

– wyszukiwarka konkursów

– składanie i aktualizowanie wniosków

– przetwarzanie umów i aneksów

– składanie i aktualizowanie sprawozdań (z wykorzystaniem widoku weryfikacji poprawności sprawozdania)

  • Dyskusja nt. systemu – zalety, funkcjonalności do poprawy, kierunki rozwoju
  • Podsumowanie

Wymagania
1) Od uczestnika: 
• aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;

2) Od placówki: 
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów

FORMULARZ ZAPISÓW:  https://goo.gl/forms/q3aJzEYXXb5q59ST2

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zapisy trwają do: 16 czerwca 2017

Liczba miejsc: 15 osób

Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD: http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci

Prowadzący – ekspert z WITKAC.pl