Miasto korzyści – Program lojalnościowy dla PWD

rmiasto korzysci pwd centrumZarejestruj się

O programie

Program lojalnościowy dla PWD to system wspierający rozwój Placówek Wsparcia Dziennego i ich kadry oraz, dzięki zapewnieniu bezpłatnego dostępu do konkretnych usług i zasobów, pomocny w podnoszeniu standardów jakości w stołecznych placówkach. Moduł z elementami społecznościowymi (profil PWD, punkt wymiany usług i zasobów) usprawni współpracę i wymianę zasobów między organizacjami.  Portal do obsługi programu lojalnościowego powstanie na stronie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Do modułu może się zapisać każda warszawska PWD widniejąca w wykazie Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Premiera portalu planowana jest na wrzesień 2016 r.

Standardy jakości i zasoby dostępne w programie

Standardy jakości i koszyki dostępnych zasobów zostały opracowane na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej w grudniu 2015 i styczniu 2016 r. wśród kadry warszawskich PWD i organizacji zrzeszonych w KDS ds. LSW, w odniesieniu do takich dokumentów strategicznych jak Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, „Program Rodzina” m.st. Warszawy oraz doświadczeń zebranych w raporcie „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta Stołecznego Warszawy” z 2013 r. Program był wielokrotnie konsultowany z praktykami na co dzień pracującymi w PWD.

Mechanizm działania

Każda PWD po rejestracji dokonuje samoceny na elektronicznej karcie ewaluacji zgodnie ze zdefiniowanymi standardami i wzorem. Na tej podstawie system klasyfikuje placówkę do jednej z trzech kategorii-statusów (standard, premium, VIP). Aktualny status PWD uprawnia ją do korzystania z określonej puli usług i zasobów. Weryfikacja statusu poprzez ponowną autoewaluację odbywa się 2 razy w roku szkolnym (we wrześniu i marcu).  Tryb odbioru „nagród” będzie zależał od ich typu i dostępności uzależnionej możliwościami budżetowymi i organizacyjnymi m. st. Warszawy. W koszyku docelowo znajdą się m.in. usługi specjalistyczne, oferty szkoleniowe, konsultacje i superwizje oraz pomocne programy i narzędzia pracy

Idea programu

Przyjęta metoda kwalifikacji do programu i ewaluacji ma sprzyjać rozwojowi placówek zaangażowanych w program, doskonaleniu standardów pracy we wszystkich PWD w Warszawie oraz dostarczeniu organizacjom pakietu usług i zasobów na co dzień deficytowych lub trudnych do udostępnienia w innej formule. Przyjęte kryteria odnoszą się bezpośrednio do standardów pracy, do których PWD i tak dążą, a system lojalnościowy ma je wesprzeć w szybszym osiągnięciu zakładanych celów. Metoda nadawania statusów kładzie nacisk na rozwój i myślenie proaktywne, brak rankingów czy punktów pozwala uniknąć rywalizacja i wspiera proces integracji stołecznych PWD.