Miasto Korzyści

Miasto Korzyści to program lojalnościowy, którego celem jest stworzenie systemu wspierającego rozwój, motywującego i promującego wzrost kompetencji oraz doskonalenie standardów w warszawskich placówkach wsparcia dziennego. W ramach programu, w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach i superwizjach, mogą brać udział pracownicy z placówek wsparcia dziennego na terenie całej Warszawy.