Mikołajki ze studentami UW – Mokotów

Studenci III roku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 5 grudnia 2014 roku zaprosili nas na swoją Uczelnię. Przygotowali interesujące zajęcia: – plastyczne – robiliśmy kartki świąteczne – taneczne – uczyliśmy się tańczyć salsę i hip-hop – geograficzne – odbyliśmy niezapomnianą podróż po świecie – chemiczne – poczuliśmy się jak prawdziwi naukowcy, największe wrażenie wywarł na nas wybuch wulkanu.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!