„Misie Ursynki” pomagają koniom z Fundacji Pegasus

Czas kwarantanny to nie tylko czas siedzenia w domu to również czas pięknych inicjatyw społecznych. Taką inicjatywę zapoczątkowało nasze Ognisko -„Uratuj nasze konie”. Postanowiliśmy pomóc Fundacji Pegasus (z którą współpracujemy) zebrać potrzebne pieniądze na siano, słomę, opiekę medyczną czy opłaty za dzierżawę terenu w Musułach. Podopiecznymi Fundacji są zwierzęta uratowane przed rzeźnią, czy złym traktowaniem. Obecnie Fundacja Pegasus zmaga się z problemami finansowymi czy brakiem dostaw najbardziej podstawowych produktów. Ze względu na brak możliwości wyjazdu do Musuł i realizacji naszego wolontariatu, tym razem postanowiliśmy wesprzeć ich w ten sposób 😉