Moc talentów w Ognisku „Praga” – coroczne wydarzenie.