Mokotów Żegluje po Wiśle

W sobotę 28 października wybraliśmy się do Portu Czerniakowskiego, na zaproszenie Szkółki Żeglarstwa Tradycyjnego i Fundacji “Szerokie Wody” gdzie czekał nas rejs po Wiśle na dwóch drewnianych łodziach. Kapitanowie statków zapoznali nas z zasadami bezpieczeństwa oraz nauczyli wiązać podstawowe węzły jakie potrzebne są na łodzi. Na pokładzie każdy został przydzielony kapok oraz funkcję. Jedni rozkładali żagle, inni dbali o bezpieczne przepłynięcie przez śluzę, napięcie lin i cumowanie. Nikogo jednak nie ominęło sterowanie. Płynęliśmy głównie posiłkując się silnikiem, jednak drodze powrotnej udało nam się postawić żagle. Cały rejs trwał około 5 godzin. Wszyscy dobrze się bawiliśmy jednocześnie ucząc się jak obsługiwać łódź.