„Na tropie pieniądza” – Ognisko „Praga” w Centrum Pieniądza