Najmłodsi w Cosmos Muzeum na interaktywnej wystawie iluzji, starsi z Ogniska „Starówka” na wyzwaniach w pokoju zagadek.,