Bezpłatne warsztaty z technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania – Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu w Ognisku „Praga”