Nowy rok szkolny w Ognisku Okęcie

Ognisko Okęcie zaczęło rok od trudnych doświadczeń. Okazało się, że nie ma miejsca na nasza placówkę w budynku szkoły 87 (szkoła się rozrasta). Zaistniała groźba zamknięcia. Na szczęście udało się, aby nasz drugi dom, czyli Ognisko Okęcie mogło dalej działać. Warunki lokalowe są bardzo ciężkie, ponieważ mamy jedną salą lekcyjną, w której toczy się cale życie ogniskowe. Odrabiamy tutaj lekcje, uczymy się, są przeprowadzane różne zajęcia dla dzieci. Korzystamy z Sali korekcyjnej na zajęcia grupowe i małego pomieszczenia kadry.

Mimo trudnych  warunków Ognisko Okęcie stara się dać sobie radę. Program ogniska jest fajny i składa się z dwóch elementów: program pracy nad sobą i program rozwoju zainteresowań i umiejętności.

Przeprowadzane zajęcia w ramach programu pracy nad sobą odbywają się w biurze wychowawców i w sali korekcyjnej. Strefa  młodszych i starszych mają przystosowane zajęcia do swoich potrzeb. Grupa młodsza ma zajęcia filmowe, gdzie po obejrzeniu filmu wykonują rysunek tematyczny. Mają również wyjścia do FabLabu. Natomiast strefa starszych ma zajęcia charakteryzatorskie, podczas których uczy się malować i stylizować  pod kątem artystycznym. Są też zajęcia filmowo-dziennikarskie, gdzie młodzież będzie przygotowywać się do stworzenia swojego filmu na youtube. 

Obydwie strefy mają zajęcia muzyczne i obowiązkowe społeczności, podczas których dzieci, młodzież i kadra rozmawiają o przyszłości stref. Często  wychodzimy na wyjścia które są nagrodowe.

Cieszymy się, że Ognisko Okęcie może dalej funkcjonować, chociaż są trudne warunki. Mamy nadzieję, że będą się poprawiać, a póki co – jesteśmy razem. W końcu ludzie są najważniejsi 🙂

 

Artykuł został napisany przez wychowankę Nikolę Bednarek przy pomocy kadry Ogniska.