O historii naszego drewnianego domu

Prelekcja historyczna Towarzystwa Przyjaciól Pragi