Odwiedzenie grobu „Dziadka” Lisieckiego przez wychowanków Ogniska „Ursynów”