Oferta OPU

Jesteśmy wychowawcami Ośrodka Pedagogiki Ulicy.
Realizujemy projekty pracy środowiskowej w czterech dzielnicach m.st. Warszawy: Wola, Praga Południe, Żoliborz oraz Targówek Fabryczny. Możecie nas tam spotkać trzy dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
Pracujemy w zgranych parach – tzn. dwóch kreatywnych pedagogów ulicy animuje zajęcia, w każdej kilku/kilkunastu grupie wychowanków.
Pod naszą opieką znajduje się obecnie ponad 50 młodych osób, w wieku 6 – 17 lat.

Co robimy?
* organizujemy animacje i zabawy ruchowe;
* organizujemy zawody sportowe i mecze (korzystając z miejscowych boisk, placów zabaw);
* proponujemy różnego rodzaju konkursy, quizy.

Nasi podopieczni często mają bardzo ograniczony dostęp do oferty rekreacyjno-kulturalnej miasta, dlatego też prowadzimy działania poza miejscem zamieszkania, m.in.:
* wyjścia na place zabaw i obiekty sportowe w innych dzielnicach;
* wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeum;
* wyjścia na kręgle;
* wycieczki rowerowe.
Organizujemy również imprezy okolicznościowe, np. Mikołajki, Wigilię, koniec roku szkolnego oraz realizujemy wspólnie z dziećmi mini-projekty. W naszych działaniach kierujemy się kreatywnością i innowacyjnością. Dostrzegamy siłę w pracy zespołowej z dziećmi i młodzieżą, gdy przyświeca nam wspólny cel i wspólna odpowiedzialność za osiągane efekty.
Organizowane zajęcia są dla naszych podopiecznych odskocznią od problemów życia codziennego, jak i jedną z niewielu możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego oraz wyrównywania prawidłowego rozwoju społeczno-kulturowego względem rówieśników.

Współpracujemy z instytucjami lokalnego systemu wsparcia (m.in. kluby, świetlice, kina, teatry, galerie, centra rozrywki, ośrodki sportowe), organizacjami pozarządowymi, jak również ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami zdrowia, zespołami kuratorskimi.

Mamy odpowiednie wykształcenie i kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą, a nadzór merytoryczny nad naszymi działaniami prowadzi nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czekamy na was „na ulicy”:
Klaudia i Patrycja – Praga Południe
Justyna i Weronika – Praga Południe
Karolina i Seweryn – Wola
Dominika i Łukasz – Targówek Fabryczny
Tomek i Tomek – Żoliborz