Oferta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bemowo

Psychoterapia

Zapisy na konsultacje przyjmujemy telefonicznie w godzinach pracy Sekretariatu pod telefonami:

tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508.

Psychoanalityczna Terapia Grupowa

Jest formą terapii pozwalającą na przyjrzenie się własnemu funkcjonowaniu wśród innych osób i zobaczenie siebie ich oczami. Jej celem jest zrozumienie źródeł przeżywanych trudności i wypracowanie skuteczniejszych sposobów bycia z innymi ludźmi.  Sprzyja zdobyciu umiejętności nawiązywania i budowania relacji. Pomaga w pogłębieniu świadomości przeżyć innych osób.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami.

Grupa ma stały skład w liczbie około 8 osób. Czas trwania grupy to okres dwóch lat. Odbywa się raz w tygodniu w stałym terminie- środa od 19.30 do 21.00.

Ze względu na warunki epidemiologiczne grupa rozpocznie się w formule online.

Prowadzące psychoterapeutki: Agnieszka Olszewska i Grażyna Opara-Karasiewicz

Konsultacje par

to wstępne spotkania dla par doświadczających trudności w swojej relacji, podczas których terapeuta poszukuje razem z parą lepszego zrozumienia niepokojących ją problemów oraz pomaga w wybraniu odpowiedniej formy dalszej pomocy (np. terapia par, terapia indywidualna, konsultacja psychiatryczna, warsztaty psychoedukacyjne etc.). Konsultacje mogą być wstępem do terapii par w Poradni.

Cykl konsultacji par obejmuje zazwyczaj cztery sesje. Pojedyncze spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut. Spotkania odbywają się w miarę możliwości raz w tygodniu, zawsze z udziałem obojga partnerów oraz tego samego terapeuty lub pary terapeutów.

Zapisując się, para otrzymuje propozycję rezerwacji czterech kolejnych spotkań.

Psychoanalityczna psychoterapia par

jest formą pomocy dla tych par, które znalazły się w sytuacji kryzysu, ale także dla tych, które doświadczają powtarzających się, długotrwałych konfliktów i problemów, a czują, że wykorzystały już możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nimi. Jej celem jest umożliwienie partnerom wysłuchania i lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Myślenie psychoanalityczne leżące u podstaw tej formy terapii zakłada, że nieświadome wzorce funkcjonowania oraz uczucia wpływają na nasze bieżące życie oraz sposób, w jaki budujemy relacje z innymi. Poprzez refleksję nad często nieświadomymi emocjami i typowymi dla siebie sposobami funkcjonowania, terapia pozwala na głębsze zrozumienie siebie i drugiego.

Przyjęcie na terapię par w Poradni jest zawsze poprzedzone cyklem konsultacji. Jeżeli po procesie konsultacji terapeuta oraz para widzą potrzebę skorzystania z terapii, para zostaje zakwalifikowana do kolejki osób oczekujących. Czas oczekiwania na terapię wynosi od kilku miesięcy do półtora roku. Jeżeli para nie otrzyma propozycji rozpoczęcia terapii przed upływem pięciu miesięcy od zakończenia konsultacji, zapraszamy na konsultację podtrzymującą, której celem jest rozeznanie bieżącej sytuacji pary oraz dalszej motywacji do podjęcia terapii. Kiedy zwalnia się termin na terapię, Sekretariat kontaktuje się z pierwszą w kolejce parą i proponuje jej rozpoczęcie procesu terapeutycznego. Jeżeli termin ten z jakichś powodów nie zostaje przyjęty, para może czekać na kolejną i zarazem ostatnią propozycję terminu. Rezygnacja z drugiej propozycji oznacza rezygnację z terapii w naszej Poradni.

Terapia par trwa około dwóch lat, z możliwością skrócenia lub wydłużenia. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i godzinie, zawsze z udziałem obojga partnerów i terapeuty lub zespołu terapeutów.

Konsultacje rodzin
Psychoanalityczna psychoterapia rodzin

jest formą terapii przeznaczonej dla rodzin, które znalazły się w kryzysie lub doświadczają innego rodzaju długotrwałych trudności wpływających na wszystkich jej członków. Jej celem jest lepsze zrozumienie problemów, z jakimi zmaga się rodzina jako całość oraz poznanie nie zawsze świadomych motywów, potrzeb, fantazji i uczuć osób, które ją tworzą. Pomaga to w lepszym zrozumieniu siebie samych i pozostałych członków rodziny oraz tego, jaką rolę pełnią poszczególne osoby w procesie prowadzącym do powstawania i trwania trudności. Istotnym elementem terapii jest umożliwienie wszystkim jej uczestnikom pokazania swojej perspektywy.

Przyjęcie na terapię rodzinną w Poradni jest zawsze poprzedzone cyklem konsultacji. Jeżeli po procesie konsultacji terapeuta oraz rodzina widzą potrzebę skorzystania z terapii, rodzina zostaje zakwalifikowana do terapii i proces konsultacyjny przeradza się w proces terapeutyczny.

Terapia rodzinna trwa najczęściej około 1 roku, z możliwością skrócenia lub wydłużenia. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i godzinie, z udziałem wszystkich członków rodziny i terapeuty lub zespołu terapeutów.

Warsztaty

Dla par 

Warsztaty: “Inside Stories”, czyli W Tańcu Wzajemnego (nie)Zrozumienia

TRENING TERAPEUTYCZNY DLA PAR OPARTY NA MENTALIZACJI

 

Dla kogo?:

 

Dla par doświadczających kryzysu w relacji, jak również dla tych, którzy pragną pogłębić rozumienie siebie nawzajem i komunikację w związku.

 

Do udziału w grupie potrzebne są:

 • zainteresowanie pracą w grupie par;
 • zainteresowanie tematyką mentalizowania, tj. budowania zdolności do lepszego rozumienia siebie, partnerki/partnera i tego co się dzieje w relacji, w „tu i teraz” trudnych i nerwowych sytuacji;
 • dostępność w godzinach 8:00 – 9:30 na spotkania stacjonarne, co tydzień, przez okres ok. 3 miesięcy;
 • gotowość do opowiedzenia grupie o swoich trudnościach i wzięcia udziału w pracy nad nimi.

 

Cel:

W parach, na skutek wielu różnych przeżyć i wspólnych doświadczeń, często dochodzi do mylnego interpretowania intencji i zachowań bliskiej osoby, a stąd już prosta droga do narastających konfliktów w związku.

Mentalizowanie pomaga nam przewidywać nasze i innych zachowania oraz rozumieć relacyjny świat wokół nas. Jest to głęboko społeczna zdolność i jest postawą do zrozumienia siebie i innych, która skupia się na zrozumieniu stanów wewnętrznych, a nie wyłącznie na koncentrowaniu się na zachowaniach.

Trening ma na celu nabywanie i rozwój umiejętności mentalizowania, czyli zdolności do refleksji nad emocjonalnymi, instynktownymi reakcjami w sobie i innych. Dzięki tej aktywności wyobrażeniowej, nadajemy sens działaniom własnym i partnera na podstawie rozpoznawanych pragnień, uczuć i przekonań.

Spotkania w większym stopniu skupiają się na wzmacnianiu ogólnych kompetencji życiowych, aniżeli na rozwiązywaniu konkretnych problemów w związku.

 

Gdzie?: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo
Kiedy?: Wtorki; 8.00 – 9.30 co tydzień.

Czas trwania: 14 tygodni. Spotkania grupy poprzedzone są konsultacjami indywidualnymi par z prowadzącymi.
Prowadzący: Tomasz Jurczyk, Weronika Rybak

Zapisy:  509 953 508

Dla par rodzicielskich

 

Warsztaty: Rodzice jako Partnerzy

Zapraszamy pary rodzicielskie do udziału w warsztacie, którego celem jest wzmocnienie współpracy rodzicielskiej. Udział w grupie angażuje we wspólną pracę nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, wyrażaniem emocji czy stylem wychowawczym w parze. Program warsztatu skupia się na wzmocnieniu współpracy rodzicielskiej dorosłych, która przekłada się na dobrostan dzieci. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Program składa się z 16-tu spotkań grupowych dla par. Stworzony został po to, żeby wzmocnić relację pary i współpracę rodziców na polu wychowawczym. Zauważono, że im lepsza jest relacja rodziców jako partnerów, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi (także w parach po rozstaniu czy rozwodzie).

 

O czym?

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • Współpraca rodzicielska,

 • Umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i regulacji emocji,

 • Relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dopasowane do wieku dzieci,

 • Wzorce międzypokoleniowe: dziadkowe – rodzice – dzieci,

 • Radzenie sobie ze stresem i dbanie o swój dobrostan

 

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, którzy:

 • Chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,

 • Chcą lepiej dbać o swoje dzieci,

 • Chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, małżonka oraz dzieci,

 • Chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie, `

 • Interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

 

Organizacja warsztatów:

 • Spotkania są skierowane wyłącznie do par rodzicielskich, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat

 • Grupa ma charakter edukacyjno-terapeutyczny

 • 16 spotkań odbywa się co tydzień w środy od godz. 17 do 19,

 • Warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących, kobietę i mężczyznę

 • Uczestnicy warsztatów są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi

 • Uczestnicy są proszeni o wypełnienie testów, które służą ewaluacji skuteczności warsztatów

 • W warsztatach bierze udział od 6 do 8 par rodzicielskich

 

Warsztaty odbywają się w środy od godz. 17 do 19 Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

 

Warsztaty: Rodzice jako partnerzy po rozstaniu

Zapraszamy pary rodziców w separacji lub po rozstaniu do udziału w warsztacie, którego celem jest wzmocnienie współpracy rodzicielskiej na rzecz dzieci. Udział w grupie angażuje we wspólną pracę nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, wyrażaniem emocji czy stylem wychowawczym rodziców. Program warsztatu skupia się na wzmocnieniu współpracy rodzicielskiej dorosłych, która przekłada się na dobrostan dzieci. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Program składa się z 10-ciu spotkań grupowych dla obojga rodziców. Stworzony został po to, żeby wzmocnić współpracę rodziców na polu wychowawczym. Zauważono, że im lepsza jest relacja rodziców także w parach po rozstaniu czy rozwodzie, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi. Program opracowany został przez Phila i Carolyn Cowan (USA). Badania zarówno w USA jak i w klinice Tavistock Relationships w Londynie pokazują dużą skuteczność działania tego programu.

 

O czym?

 

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • Współpraca rodzicielska,
 • Umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i regulacji emocji,
 • Relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dopasowane do wieku dzieci,
 • Wzorce międzypokoleniowe: dziadkowe – rodzice – dzieci,
 • Radzenie sobie ze stresem i dbanie o swój dobrostan

 

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, którzy:

 • Chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary rodzicielskiej,
 • Chcą lepiej dbać o swoje dzieci,
 • Chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, współrodzica oraz dzieci,
 • Chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie po rozstaniu, `
 • Interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze w sytuacji okołorozwodowej.

 

Organizacja warsztatów:

 • Spotkania są skierowane wyłącznie do rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat
 • Grupa ma charakter edukacyjno-terapeutyczny
 • 10 spotkań odbywa się co tydzień w środy od godz. 17 do 19,
 • Warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących, kobietę i mężczyznę
 • Uczestnicy warsztatów są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi
 • Uczestnicy są proszeni o wypełnienie testów, które służą ewaluacji skuteczności warsztatów
 • W warsztatach bierze udział od 6 do 8 par rodzicielskich

 

Warsztaty odbywają się w środy od godz. 17 do 19 w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

Poradnia realizuje Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Założenia Programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Program jest adresowany bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin zajęć dydaktycznych i składa się z następujących warsztatów tematycznych:

 
Warsztaty umiejętności wychowawczych część 1: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

 

Cel warsztatów:
Poprawa komunikacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzice – dzieci.

 

Dla kogo?
Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy chcą nauczyć się lepiej komunikować z dziećmi i poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

 

O czym?
W trakcie zajęć rodzice i wychowawcy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • aktywnego słuchania,
 • stawiania jasnych granic, wymagań i oczekiwań,
 • rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
 • zachęcania dzieci do współpracy,
 • wspierania procesu usamodzielniania dzieci,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • uczenia dzieci samodyscypliny,
 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.

 

Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięciu sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

 

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 2: „Rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”

 

Cel warsztatów:
Wspieranie procesu budowania dobrych relacji między dziećmi.


Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztacie umiejętności wychowawczych część 1.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • zazdrość o rodzeństwo,
 • rywalizacja między dziećmi,
 • ryzyko porównywania,
 • sprawiedliwość – równo znaczy mniej,
 • role w rodzinie,
 • kłótnie dzieci,
 • odkrywanie korzyści płynących z dzielenia się i współpracy,
 • znaczenie kolejności urodzin – najstarsze, średnie, najmłodsze.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do 14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.
 
Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 3: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały; jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”
 
Cel warsztatów:
Budowanie i utrzymanie dobrych relacji i komunikacji z dorastającymi dziećmi, a także zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

 

Dla kogo?
Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli nastolatków – osoby, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach umiejętności wychowawczych część 1.

 

O czym?
Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna,
 • niebezpieczeństwa mediów.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy na zajęcia trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

 

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

 

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Zapraszamy na spotkania, których celem jest  zainspirowanie do refleksji nad podejściem do rodzicielstwa, wychowania, budowania relacji z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi ludźmi. Spotkania prowadzone według podejścia Familylab opierają się na książkach duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga Jespera Juula. Program jest adresowany bezpośrednio do rodziców, dziadków, nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz żłobkowych a także opiekunek lub opiekunów dzieci, którym zależy na dobrostanie swoim i swojego dziecka.

Seminaria inspirujące według podejścia Familylab i w oparciu o książki Jespera Juula – spotkania podnoszące kompetencje rodzicielskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach inspirujących online dotyczących rodzicielstwa.

 

Cel seminariów:

Celem spotkań jest zainspirowanie do refleksji nad podejściem do rodzicielstwa, wychowania, swojej relacji z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi ludźmi.

 

Dla kogo:

Dla rodziców, dziadków, nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz żłobkowych a także opiekunek lub opiekunów dzieci, którym zależy na dobrostanie swoim i swojego dziecka

 

O czym:

Tematy poszczególnych spotkań będą dotyczyły:

 • komunikowania granic,

 • poczucia własnej wartości dzieci i rozwijani ich pełnego potencjału,

 • agresji dziecięcej,

 • przewodnictwa dorosłych

 • budowania zdrowego stosunku do jedzenia u dziecka

 • towarzyszenia w procesie edukacji szkolnej
 • relacji rodzic – nastolatek.

 

Organizacja seminariów:

 • grupa ma charakter seminaryjny,

 • spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni,

 • warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego trenera Familylab Polska oraz Familylab Association w oparciu o książki duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula,

 • liczba osób w grupie jest nieograniczona,

 • spotkania odbywać się będą on-line poprzez komunikator zoom.

 

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Mediacje rodzinne są sposobem podejmowania decyzji przydatnym wtedy, gdy porozumienie pomiędzy stronami będącymi w konflikcie nie jest możliwe bez wsparcia ze strony osoby trzeciej. Głównym celem mediacji jest wypracowanie wspólnego, trwałego porozumienia dotyczącego najczęściej opieki nad dziećmi, finansowania ich potrzeb czy podziału majątku oraz wspierania współpracy rodzicielskiej. Mediator w sposób aktywny wspomaga konstruktywną komunikację, wspiera wyrażanie emocji i pomaga zidentyfikować potrzeby wszystkich uczestników procesu. Jest też odpowiedzialny za utrzymanie struktury. Strony wypracowują porozumienie z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb i w oparciu o chęć porozumienia, uczciwość i uznawanie różnic. Ważnym elementem procesu mediacyjnego jest rodzicielska refleksja nad perspektywą dziecka w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami.

Mediacja różni się od terapii tym, że jej celem jest zawarcie konkretnego porozumienia, podczas gdy terapia służy głównie poprawie jakości relacji w parze lub rodzinie oraz pogłębieniu samoświadomości. Mediacja jest też procesem krótkoterminowym (od dwóch do sześciu spotkań), terapia natomiast trwa zazwyczaj znacznie dłużej (w Poradni do dwóch lat).

Pojedyncze spotkanie mediacyjne trwa 75 minut. Spotkania odbywają się w miarę możliwości raz w tygodniu, z udziałem obu stron.

Zapisy na mediacje przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.