Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu Furgon (VAN) dla Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa””

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24_10_2019 r.
 
Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
21.10.2019 r
Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami
Termin składania ofert pozostaje bez zmian – 24.10.2019 r. godz. 12:00
 
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu Furgon (VAN) dla Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”” z siedzibą w Warszawie przy. ul. Starej 4″
 
– ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 610130-N-2019 z dnia 15.10.2019 r.
 
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2019 r. o godzinie 12:00
 
Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.
 
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.10.2019 r. o godzinie 12:30
 
Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: