Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22.09.2017 r. o godz. 11.00

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: