Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę i montaż obrabiarek wielooperacyjnych do drewna dla Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z podziałem na 2 części: 

Część 1: Dostawa i montaż plotera laserowego.

Część 2: Dostawa i montaż frezarki dolnowrzecionowej wraz z osprzętem, tokarki do drewna wraz
z osprzętem, wiertarki stolikowej wraz z osprzętem, ukośnicy przesuwnej oraz oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej.”

 – ogł. nr 647125-N-2018 z dn. 13.11.2018. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2018 r. o godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22.11.2018 r. o godz. 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: