Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Rębkowskiej 1”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

08.04.2019 r.

Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

OTWARCIE OFERT

26.02.2019 r.

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ

 22.02.2019 r.

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie – 26.02.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

 

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyznaczono termin wizji lokalnej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert ulega zmianie – nowy termin: 26.02.2019 r.

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

14.02.2019 r.

 

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami oraz edytowalne załączniki nr 1-6 w osobnych plikach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  przy ul. Rębkowskiej 1”

 

 – ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 510630-N-2019 z dnia 05.02.2019

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: