Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w roku 2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
W dniu 15 marca 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry, wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w roku 2019.”

 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. „Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w roku 2019″

    

 – ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 517697-N-2019 z dn. 22.02.2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 13:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: