Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 r.

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 roku”  – ogł. nr 518923-N-2018 z dn. 15.02.2018 r.

 

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r. o godz. 10.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: