Ognisko Praga na warsztatach w Centrum Nauki Kopernik.