Ognisko Markowska

Ognisko „Markowska” to najnowsza nasza placówka, zaangażowana w budowanie wspólnoty dzieci i ich rodziców na warszawskich Szmulkach i wpisująca się w Lokalny System Wsparcia Dzielnicy Praga Północ. Umiejscowiona na drugim piętrze zabytkowej kamienicy Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”, ściśle z nim współpracująca i kooperująca. W swojej pracy odwołujemy się do bogatej tradycji i historii Ognisk oraz pedagogiki Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Filarami naszej działalności są wartości wynikające z relacji opartych na trosce, szacunku, akceptacji i partnerstwie.

Na co dzień udzielamy wsparcia grupie 45 dzieci oraz ich rodzicom i opiekunom. W centrum stawiamy dzieci – ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły, a także dobro całej społeczności. Chcemy by było to  miejsce przyjazne, nowoczesne i demokratyczne. Dążymy do stwarzania dzieciom takich warunków, aby czuły się akceptowane i  mogły odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości. Zakładamy, że każde dziecko jest w czymś dobre, a naszym zadaniem jest pomoc w odnalezieniu i uświadomieniu jego zasobów  i  ukierunkowanie na rozwój potencjału.  Chcemy aby dzieci potrafiły nawiązywać właściwe relacje z innymi i czerpały z nich satysfakcję. By umiały wyrażać emocje i były empatyczne. 
Dlatego realizujemy bogatą ofertę zajęć:
– terapeutycznych- socjoterapeutycznych
– psychoedukacyjnych
– logopedycznych. 

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą koncentrujemy się na rozwijaniu kluczowych kompetencji przyszłości takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, zdolność adaptacji, komunikację bez przemocy i inteligencję emocjonalną. Pracujemy na co dzień metodą społeczności, organizując spotkania w kręgu, na których dbamy o to, by w otwarty i bezpośredni sposób poruszać ważne, a często trudne dla dzieci sprawy, bez oceniania, skupiając się na zrozumieniu i rozwiązaniach. U nas głos każdego jest ważny.

Nasza działalność jest bezpłatna, jednakże oparta na idei „Dziadka” Lisieckiego – Oddaj swoją pracą to co dostałeś w Ognisku. Dlatego dzieci mają tu nie tylko swoje prawa, ale też obowiązki, przez co uczą się odpowiedzialności i samodzielności. Zależy nam na rozwijaniu u podopiecznych samorządności oraz poczucia wpływu na otaczającą przestrzeń i spędzany czas w grupie. Chcemy uczyć dzieci odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz za naszą wspólną przestrzeń. 

W Ognisku można ciekawie spędzić czas z rówieśnikami z dala od ekranów, rozwijać swoje pasje oraz  uzyskać pomoc w nauce. Dbamy również o wypoczynek letni i zimowy naszych podopiecznych, organizując obozy i wycieczki, a także projekty „Lato/ Zima w mieście”. Mamy wspaniałą kuchnię, która serwuje codziennie pyszny, zdrowy i ciepły posiłek.

 

NASZA KADRA