SPOT Młodzieżowy Wawer

Projekt jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceum. 
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. SPOT-y dają bezpieczną przestrzeń do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, pobudzają działania kreatywne. SPOT-y zapewniają wsparcie procesu edukacyjnego, rozwijają kompetencje interpersonalne i wzmacniają  poczucie własnej wartości. 
 
Kadra wspiera w podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz pokazuje różne podejścia do życia, zwracając uwagę na szacunek do otaczających nas ludzi i ekologicznego myślenia o świecie. Miejsce SPOT-ów jest tworzone wspólnie z młodzieżą.  Są to miejsca wzajemnego wsparcia oraz aktywizacji społecznej, w niej młodzi ludzie mogą poczuć się jak u siebie.
 

Korkowa 119-123
04-520 Warszawa

Koordynator Klaudia Kaźmierska