Otwarcie nowej sali

12 listopada Ognisko „Okęcie” otrzymało nową salę do zajęć. Stalo się to możliwe po wielu latach starań, głównie dzięki wsparciu pana zastępcy burmistrza Dzielnicy Włochy Andrzeja Krupińskiego a także ogromnej przychylności nowego Dyrektora Gimnazjum nr 114 pana Zbigniewa Kłosowskiego.

Prace nad adaptacją sali szkolnej do potrzeb Ogniska trwały kilka tygodni. Na szczególne uznanie zasługuje pan Waldemar Miaśkiewicz, który na jednej ze ścian stworzył piękne graffiti.

Na uroczystym otwarciu zjawiło się wielu gości, zastępca burmistrza Andrzej Krupiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Maria Kuryjańska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Sienicka, dyrektor włochowskiego OPS Iwona Adamiak, dyrektor DBFO Rafał Miecznikowski, kierownik DDP Anna Pechner, ksiądz Marcin Klotz oraz rodzice naszych podopiecznych i byli wychowankowie Ogniska.

Podczas uroczystości mogliśmy obejrzeć występ artystycznych naszych podopiecznych i archiwalne zdjęcia z życia Ogniska. A dzięki rodzicom i panu Markowi Skierkowskiemu odbył się słodki poczęstunek.