Pamiętamy!!!

Ogniskowcy z Muranowa jak co roku odwiedzją grób Kazimierza i Marii Lisieckich.