Plastyka w Klubie Malucha Promyk

We wtorki w Rodzinnym Klubie Malucha „Promyk” odbywają się warsztaty plastyczne. Milusińscy z rodzicami, dziadkami i opiekunami robili

z masy solnej Wakacyjne Wyspy i Jeżyki. Wyklejali Jesienne Drzewka i bawili się kolorowymi farbami. Na zajęciach odkrywają twórczą wyobraźnię

i ekspresję.

Jest to zabawa dla małych i dużych, która daje wiele zadowolenia

i pokoleniowej współpracy.