Podsumowanie ogniskowych projektów w Ognisku „Praga”

Spotaknie dla dzieci i rodziców.