Podsumowanie wakacyjnej akcji w mieście, w Ognisku Praga.