Premiera Miasta Korzyści

2 listopada 2016 roku oficjalnie rusza Miasto Korzyści, program lojalnościowy dla warszawskich Placówek Wsparcia Dziennego. Do programu mogą się zapisać wszystkie placówki znajdujące się w wykazie Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Na zarejestrowanych czekają atrakcyjne bezpłatne zasoby i usługi takie jak superwizje i warsztaty specjalistyczne dla kadry oraz wyjazdy socjoterapeutyczne dla wychowanków.

Miasto Korzyści to system wspierający rozwój Placówek Wsparcia Dziennego zgodnie z wytycznymi i standardami jakości obowiązującymi w m.st. Warszawa. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom organizacji, Miasto stworzyło program, w ramach którego każda placówka może korzystać z oferty bezpłatnych usług i zasobów. Warunek jest jeden: podejmowanie regularnych działań na rzecz podnoszenia standardów własnych i doskonalenia jakości oferowanych beneficjentom rozwiązań i projektów. Dodatkowym atutem Miasta Korzyści jest moduł społecznościowy, który ułatwi placówkom wzajemne sieciowanie, komunikację oraz wymianę dóbr i usług pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

 

REJESTRACJA
Aby zarejestrować się do Miasta Korzyści, należy:
• wybrać z rozwijanej listy organizację prowadzącą oraz placówkę
• podać imię i nazwisko kierownika placówki, oficjalny adres mailowy placówki
• ustanowić hasło, które od tej pory będzie służyło do logowania się do systemu
• opcjonalnie można podać formalną lub nieformalną nazwę placówki
WAŻNE: każda placówka może założyć jedno konto.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez administratora. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Po jego kliknięciu będziecie już mogli zalogować się do systemu.

 

PIERWSZE LOGOWANIE
Profil placówki
Przy pierwszym logowaniu system automatycznie przekieruje użytkownika do Profilu placówki. Część danych zostanie tu przeniesiona z formularza rejestracyjnego, o wypełnienie reszty bardzo prosimy. Umożliwi to zarówno aktualizację miejskiej bazy kontaktów, jak również szybki i bezproblemowy kontakt z administratorem systemu i innymi członkowskimi PWD. System umożliwia zarówno opisanie specyfiki i charakteru Państwa placówki (w trybie edytora tekstów), jak również wstawienie logotypu lub awatara.
Profil placówki jest edytowalny także w przypadku wszelkich zmian lub aktualizacji, można go samodzielnie zmieniać na bieżąco.

Ankieta ewaluacyjna
Po wypełnieniu profilu placówki system przeniesie użytkownika do Ankiety ewaluacyjnej. Zawiera ona 15 zagadnień, które odpowiadają warszawskim standardom prowadzenia placówek wsparcia dziennego. Niektóre pytania wymagają tylko odpowiedzi tak/nie. W innych prosimy o dodatkowe informacje na temat realizowanych przez Państwa projektów, wdrażanych rozwiązań czy form wsparcia. Podpowiedzi, jaki charakter powinny mieć wypowiedzi, wyświetlają się na edytowalnym polu odpowiedzi.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi system przydzieli każdą PWD do jednej z trzech grup: standard, premium i VIP. Więcej informacji na temat kryteriów ewaluacyjnych znajduje się w FAQ na stronie głównej Miasta Korzyści.
Ankieta ewaluacyjna zapisuje się na bieżąco. Istnieje możliwość przerwania jej w każdej chwili i zapisania. System przy kolejnym logowaniu automatycznie przekieruje użytkownika ponownie do ankiety. Doradzamy jednak szybkie wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, gdyż dopiero po jej wysłaniu i akceptacji administratora można w pełni korzystać z najważniejszych funkcjonalności systemu, czyli Koszyka nagród i Punktu wymiany dobra.
Autoewaluacja będzie się odbywać dwa razy do roku – we wrześniu oraz w marcu. System przypomni Państwu o tym obowiązku.

 

KOSZYK NAGRÓD
Po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej każdy z użytkowników będzie już mógł skorzystać z Koszyka nagród.
Aktualny status PWD uprawnia ją do korzystania z określonej puli usług i zasobów. Tryb odbioru „nagród” będzie zależał od ich typu i dostępności uzależnionej możliwościami budżetowymi i organizacyjnymi m. st. Warszawy. W koszyku docelowo znajdą się m.in. usługi specjalistyczne, oferty szkoleniowe, konsultacje i superwizje oraz pomocne programy i narzędzia pracy. Dodatkowe informacje dotyczące limitów lub samej nagrody znajdują się w jej opisie.
Po wybraniu nagrody informacja o jej zarezerwowaniu przyjdzie na podanego przy rejestracji maila. Osoba odpowiedzialna za realizację programu Miasta Korzyści skontaktuje się na podane w profilu placówki dane teleadresowe, aby uzgodnić szczegóły organizacyjne.

 

PUNKT WYMIANY DOBRA
Punkt wymiany dobra powstał po to, aby umożliwić organizacjom wymianę zasobów między sobą. Chodzi o to, żeby sieciować organizacje, które mają naddatek jakichś zasobów (np. wolna przestrzeń warsztatowa, meble do oddania, wolontariuszy, itd.), z tymi, którzy takich zasobów potrzebują, a mogą wymienić się na coś innego. Zapraszamy do dzielenia się tym, co każdy z nas ma i może dać w ramach warszawskiej społeczności PWD.

 

POMOC
Podstawowe odpowiedzi na mogące się pojawić wątpliwości znajdują się w zakładce FAQ, dostępnej na stronie Miasta Korzyści. W przypadku gdy zawarte tam informacje nie będą wystarczające, zapraszamy do kontaktowania się z prowadzącym program Miasto Korzyści Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Więcej informacji na ten temat zawiera zakładka Pomoc.

Osobą koordynującą w CWR RW program Miasto Korzyści jest Agata Koczowska, e-mail: a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl , telefon: +48 695 289 815

 

Chcesz się zarejestrować / zalogować do Miasta Korzyści?
Wejdź na stronę http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci-rejestracja

LUB
kliknij baner MIASTO KORZYŚCI na stronie CWR RW