Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w Ognisku Starówka

Ognisko Starówka, Konferencja Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, fot. Katarzyna Boszko

 

5 sierpnia mieliśmy przyjemność gościć Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego i Przewodniczącą Komisji Edukacji Panią Dorotę Łobodę w Ognisku Starówka oraz FabLab Wbijaj. Obecnie trwają prace końcowe w budynku przy ul. Starej 4, gdzie działa największe w Warszawie Ognisko wychowawcze. Trwa wyposażanie placówki w niezbędny sprzęt, aby na jesieni z nowych przestrzeni mogły korzystać dzieci i młodzież.

– Dzięki modernizacji ogniska Starówka, dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia i opieki, będą mogły korzystać z nowoczesnych, w pełni wyposażonych sal placówki, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chcemy, aby to miejsce, zgodnie z ideą Kazimierza Lisieckiego, założyciela tego ogniska, było dla wychowanków miejscem inspiracji i rozwoju – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. 

 

Historia ogniska i postać „Dziadka” 

Ognisko Starówka przy ul. Starej 4 założył w 1964 r. Kazimierz Lisiecki „Dziadek” – opiekun, wychowawca i ceniony pedagog, który powołał do życia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy”. Pierwszymi wychowankami ognisk, które działały m.in. w Warszawie byli gazeciarze, czyli chłopcy sprzedający na ulicach prasę. Na terenie Warszawy działa łącznie dziesięć publicznych ognisk dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18. roku życia.

 

Jak zmieni się ognisko na Starówce? 

Gruntowna modernizacja budynku rozpoczęła się w 2018 roku, ale podczas prac zachowano oryginalny kształt obiektu; koszt inwestycji wynosi 5,4 mln zł. Na powierzchni ponad 1400 m² stworzono trzy strefy dla dzieci i młodzieży oraz Klub Malucha „Baby Bzik”. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Każda ze stref została kolorystycznie oddzielona od pozostałych – i tak, w parterowej części budynku znajduje się czerwono-żółta strefa dna najmłodszych – w godzinach porannych i przedpołudniowych będą z niej korzystały maluchy do szóstego roku życia, a po południu dzieci z klas I-III. W strefie znajduje się duże pomieszczenie do prowadzenia zajęć, sala zabaw i sala komputerowa. Na pierwszym piętrze została zaplanowana strefa dla dzieci klas IV-VI. W tej części budynku dominuje kolor zielony, a wychowankowie będą mieli do dyspozycji w pełni wyposażoną salę komputerową, salę do zajęć teatralno-choreograficznych. Dla młodzieży została wydzielona część budynku, gdzie dominuje kolor niebieski również z nowoczesną salą komputerową. Placówkę wyposażyliśmy w sale do pracy zespołowej oraz indywidualnej oraz dużą kuchnię, gdzie wychowankowie pod opieką pedagogów, będą mogli samodzielnie przygotowywać posiłki, piec i gotować. 

 

Zajęcia terapeutyczne 

W placówce będziemy wspierali dzieci i młodzież z rodzin wymagających pomocy ze względu na trudną sytuację życiową. W tym celu będą organizowane m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjne oraz zajęcia indywidualne z wychowankami i ich rodzicami. Ponadto pracownicy ogniska będą udzielali pomocy dzieciom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz pomagali wychowankom w  pokonywaniu trudności edukacyjnych. 

 

Pracownie warsztatowe dla wychowanków i mieszkańców 

Aby wspierać podopiecznych ogniska w rozwijaniu pasji i zainteresowań, w budynku będzie mieściło się studio telewizyjne FabLab Kamera Akcja!, gdzie podczas zajęć można tworzyć m.in. materiały dziennikarskie, teledyski, uczyć się obsługi profesjonalnego sprzętu telewizyjnego, realizacji i montażu. Na terenie ogniska przy ul. Starej 4, w odrębnym budynku działa również pracownia stolarska FabLab Wbijaj!, która organizuje warsztaty dla majsterkowiczów w każdym wieku. Obie pracownie warsztatowe na Starówce są dostępne do użytku dla wszystkich warszawiaków, którzy mogą nieodpłatnie przekazywać swoje umiejętności, wymieniać doświadczeniami i dzielić pasją. Warunki do amatorskiego muzykowania wraz z salą prób z instrumentami, studiem nagraniowym z reżyserką i pomocą profesjonalnych muzyków oferuje miejski FabLab Pobite Gary!, który działa w Wawrze przy ul. Błękitnej 32. Kolejny FabLab to unikatowy CookLab, czyli stworzenie dostępnej dla wszystkich mieszkańców pracowni kulinarnej – projekt został dopuszczony do głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W kompletnie wyposażonej kuchni i salach chcielibyśmy organizować warsztaty kulinarne dla rodzin, seniorów i szkół i stworzyć miejsce, gdzie będzie można uczyć się gotować, poznawać smaki z całego świata oraz zmieniać nawyki żywieniowe.