Projekt AIESEC nadal trwa!

W czwartek 09 kwietnia odwiedzili nas studenci z Bułgarii i Jordanii. Ciekawe prezentacje przeniosły nas do świata i kultury południowo – wschodniej Europy, na Bałkany oraz na Bliski Wschód, do Azji Południowo – Zachodniej. Studenci nauczyli nas kilku słów w języku bułgarskim i kilka arabskich zwrotów. Każdy z nas miał okazję poznać także bułgarski i arabski alfabet, a także nauczyć się pisać swoje imię. Po obiedzie przyszedł czas na wspólne zabawy. Jedną z nich, która szczególnie spodobała się dzieciom polegała na opracowaniu strategii utrzymania się w grupie na coraz to mniejszym fragmencie gazety, którą stopniowo zabierali wolontariusze. Współpracujące ze sobą dzieciaki kreaktywnie wymyślały różne kombinacje, by nie wypaść z określonego pola, czemu towarzyszyło dużo śmiechu i radości.