Projektowanie i druk 3 D czyli warsztaty z nowych technologii w Domu Kultury „Praga”

Ognisko „Praga” zgłębia świat nauki.