Przerwana podróż…

W Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków uczestniczyliśmy w warsztatach edukacyjno- plastycznych będących częścią projektu związanego z wystawą Zalikierdo Drom ( Przerwana Podróż).

Celem warsztatów było przybliżenie dzieciom i młodzieży zarówno tragicznej historii Romów, związanej z II wojną światową, jak również poznanie i budowanie tolerancji dla ich kultury, tradycji i niezwykłego kolorytu.

Zajęcia prowadziła artystka pochodzenia Romskiego Małgorzata Mirga-Tas.

Dzieci miały możliwość wykonania niesamowitych portretów Romów wykorzystując zarówno typowe materiały plastyczne jak i materiały o charakterze recyklingowym.

Zajęcia stanowiły okazję do rozwijania umiejętności plastycznych, kreatywnego myślenia oraz pracy w grupie.

Dzieci wróciły do Ogniska z pięknymi pracami, ale i refleksjami na temat tego, co znaczy słowo: tolerancja.