Punkt Konsultacyjny SOCIALNEET

Socialneet, baner informacyjny

Projekt SOCIALNEET to kompleksowy i zintegrowany program usamodzielniania skierowany do osób w wieku od 18 do 29 r. ż. nie pracujących i nie uczących się.

W ramach projektu zapraszamy Państwa do Punku Konsultacyjnego SOCIALNEET mieszczącego się w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 1 w lokalu pn. „Centrum Młodych”, w którym:

  1. pomożemy ustalić indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego;
  2. umożliwimy spotkanie ze specjalistami: księgowym, prawnikiem, doradcą finansowym, doradcą zawodowym, coachem, psychologiem, praktykiem biznesu;
  3. nauczymy jak skonstruować własny realistyczny biznesplan;
  4. umożliwimy udział w warsztatach grupowych w wybranych obszarach (kultura i turystyka, ochrona zdrowia, ekologia, IT i oprogramowanie typu open source, alternatywne źródła energii);
  5. skierujemy na staże w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego;
  6. pomożemy w nabyciu kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne).
  7. zapewnimy stałą opiekę mentora.

Realizatorami projektu jest Uczelnia Korczaka oraz doświadczone organizacje:

  1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie,
  2. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci,
  3. Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”.

Kontakt w sprawie projektu: telefon nr 573 33 76 57, e-mail: socialneet@uczelniakorczaka.pl.

Po więcej informacji zapraszamy również na Facebooka SOCIALNEET.

 Zapraszamy do udziału w projekcie.