Rodzina w działaniu- Festiwal zainteresowań, wiedzy i umiejętności w ramach LSW Bielany

Zapraszamy w dniu 5.10.2014 r.- ul. Balcerzaka 1- tam będziemy- w działaniu- Ognisko Bielany