RODZINNA PIASKOWNICA. Piknik sąsiedzki na Osiedlu Piaskowa

W najbliższą sobotę 13 czerwca 2015r. w godzinach 11:00 – 18:00 wspólnie z grupą wolontariuszy Inkubatora Miłosierdzia przy Centrum Jana Pawła II, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz z aktywnymi mieszkańcami osiedla komunalnego przy ul. Piaskowa 7, 9 i 11 organizujemy sąsiedzki piknik „Rodzinna Piaskownica”. 

Centralnym miejscem pikniku będzie niewielki teren zielony vis a vis budynku przy ul. Słodowiecka 5, gdzie odbywać się będą animacje i zabawy dla dzieci i dorosłych – czeka moc atrakcji! Największym wydarzeniem podczas imprezy będzie stworzenie wspólnie z mieszkańcami osiedla sąsiedzkiego muralu – „Ściana Dialogu” na frontowej fasadzie pustostanu przy ul. Słodowiecka 5. Dziś pustostan negatywnie wyróżnia się w krajobrazie osiedla i wręcz straszy swoją brzydotą, zamurowanymi oknami i niszczejącymi graffiti. W sobotę mieszkańcy przemienią to miejsce nie do poznania. Nadchodzi prawdziwa metamorfoza – zamiast szarej, posępnej bryły mieszkańcy będą mogli się cieszyć ożywczym i estetycznym dziełem.

W przygotowania i realizację pikniku włączeni są także mali mieszkańcy Osiedla Piaskowa – dzieci objęte profesjonalnym wsparciem pedagoga ulicy, Gosi Gądek z Ogniska ZOW „Muranów”. Piknik oraz prace nad stworzeniem muralu pełnią ważną rolę w pracy pedagogicznej w najbliższym otoczeniu wychowanków Ogniska.

W najbliższą sobotę podczas „Rodzinnej Piaskownicy” chcemy zaprosić mieszkańców do zespołowego działania i wspomóc umacnianie więzi sąsiedzkich. Pragniemy ponadto umożliwić wspólne spędzenie czasu rodzinom, dzieciom i rodzicom z Piaskowej. Zależy nam na tym, aby dodać mieszkańcom odwagi i chęci do podejmowania się organizacji podobnych działań. Zaprojektowany mural został zadedykowany mieszkańcom Osiedla Piaskowa. Celem wspólnego wykonania malowidła jest pobudzenie społeczności do refleksji nad odpowiedzialnością i zaangażowaniem we współtworzenie własnego otoczenia.

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Mariusz Grabarski, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wolontariusz ZOW, który już od ponad roku razem z pracownikiem socjalnym OPS Wola współpracuje z mieszkańcami Osiedla Piaskowa i prowadzi działania animacji społeczności lokalnej – projekt artystyczny dla dzieci „Nasz Autoportret”, „Festyn Rodzinny” oraz „Sąsiedzka Gwiazdka.” Jego projekty cieszą się dużą popularnością mieszkańców, którzy ochoczo włączają się w przygotowania, samoorganizują się na rzecz własnych spraw. Dzięki działaniom Pana Mariusza udało się wyłonić lokalnych liderów społeczności. 

Zbliżający się piknik sąsiedzki i projekt stworzenia muralu to wyczekiwane przez mieszkańców wydarzenie społeczne.

Do zobaczenia na Piaskowej, koniecznie z pędzlem w ręku!