Rozpoczęcie ferii w Ognisku Praga – wyjście do teatru