„Savoir vivre na co dzień- dzień czwarty- gość doskonały, a gospodarz wspaniały””

Na przyjęcia i uroczystości należy przybyć o wyznaczonej godzinie. Punktualność jest wskazana w każdej sytuacji, warto zatem pamiętać, że spóźnienie przekraczające kwadrans wymaga już usprawiedliwienia.

Nie należy również przychodzić za wcześnie, gdyż gospodarze mogą jeszcze potrzebować czasu na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik i zadbanie o swój wygląd.

Na spóźnialskich czeka się do pół godziny. Jako gospodarze nie dopuszczamy do tego, by były puste miejsca przy stole- jeżeli goście nie przybyli na przyjęcie, usuwamy ich nakrycie.

Miejsca dla gości wskazuje zawsze gospodarz. Gościom zagranicznym dajemy pierwszeństwo przed krajowymi, starszym przed młodszymi.

Gospodarze często chcą uniknąć dylematów związanych z rozsadzaniem gości, więc decydują się na pozostawienie im pełnej swobody. Rozwiązanie to może jest wygodne- ale ma jedna wadę: wymusza na gościach stosowanie zasady: kto pierwszy ten lepszy. A nie o to chodzi. W końcu przyjęcie to nie dżungla.

Jeżeli nie znamy wszystkich zebranych gości to poczekajmy na pomoc gospodarzy. Jeśli jednak z jakiś powodów nie przedstawili nas oni, zebranemu towarzystwu możemy zaprezentować się sami. Wystarczy podać imię, pamiętając jednocześnie, że stanowi to swoiste przyzwolenie, aby zwracano się do nas po imieniu.

Wyjście z przyjęcia jest tak samo ważne jak przyjście. Jeżeli określono czas zakończenia imprezy nie przekraczamy go.

W innych przypadkach po podaniu kawy goście powoli opuszczają uroczystość.

Sygnałem do zakończenia spotkania mogą być też: późna pora, szczególnie wtedy, kiedy wiemy, że gospodarze mają w zwyczaju wcześnie kłaść się spać lub następnego dnia idą do pracy, zmęczenie gospodarzy i wyjście części gości.

Przesiadywanie do momentu, dopóki ze stołu wszystko nie zniknie, wcale nie musi być odebrane przez gospodarzy jako wyraz tego, że się dobrze bawimy.

Jeżeli z jakichś ważnych powodów zaproszeni muszą opuścić przyjęcie wcześniej, uprzedzają o tym gospodarzy.

Jeżeli chcemy pomóc gospodarzom pamiętajmy, że w żadnym wypadku nie wolno im się narzucać. Najbezpieczniej poczekać na ich prośbę o wsparcie np. przy zbieraniu niepotrzebnych już naczyń.

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=aiLy6u2PCqo

Materiał tekstowy opracowano na postawie:

„ABC dobrego wychowania czyli to, co każdy wiedzieć powinien „ (Anna Skrzeszewska, Justyna Nojszewska)