Seminaria Niebieskiej Linii

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m. st. Warszawy do udziału w bezpłatnym seminarium pt.
„Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”.

Na seminarium szkoleniowe składają się następujące bloki tematyczne:
– znaczenie i rola osobistych postaw w kontakcie z osobami doznającymi przemocy;
– nawiązywanie kontaktu sprzyjającego budowaniu relacji współpracy z osobami doznającymi przemocy;
– tworzenie strategii pracy z osobami dotkniętymi przemocą: interwencja kryzysowa, postinterwencyjne działania w kryzysie, działania pomocowe;
– omówienie sytuacji trudnych, niejednoznacznych, napotykanych w codziennej pracy przez uczestników szkolenia;
– symulowana sytuacja rozmowy z osobą doznającą przemocy –ćwiczenia z wykorzystaniem materiału filmowego;
– podsumowanie: kierunki własnego rozwoju w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Podczas seminariów, szczególny nacisk kładziony będzie na wyposażenie odbiorców szkolenia w umiejętności do nawiązania pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy w sytuacji interwencji kryzysowej i działaniach postinterwencyjnych Te kompetencje pomagają m. in. zminimalizować ryzyko wtórnej wiktymizacji osób doznających przemocy.

W seminarium może wziąć udział łącznie 16 osób. W jednym seminarium mogą wziąć udział maksymalnie 3-ej przedstawiciele jednej placówki.

Proponowane, bezpłatne seminaria realizowane są w ramach zadania publicznego pn. „Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę.
Aby zapewnić możliwość wzięcia udziału w szkoleniach jak największej licznie osób, w ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 10 seminariów.

Najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:
– 30 października 2014 r. – prowadzenie Małgorzata Wincenciak
– 6 listopada 2014 r. – prowadzenie Ewa Podgórska
– 13 listopada 2014 r. – prowadzenie Paula Klemińska
– 27 listopada 2014 r. – prowadzenie Małgorzata Kulka
– 3 grudnia 2014 r. – prowadzenie Anna Wiechcińska-Szymańska
– 19 grudnia 2014 r. – prowadzenie Wanda Paszkiewicz

Wszystkie seminaria rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają do godziny 15.00.
Seminaria prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ZMIANA SIEDZIBY, NOWY ADRES: ul. Jaktorowska 4, Warszawa Wola).