Zaproszenie na seminarium szkoleniowe

Seminarium szkoleniowe dotyczące modeli animacji lokalnej dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym do udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu upowszechnienie i wdrożenie modeli animacji lokalnej wypracowanych podczas projektu „PwP Nowe Kompetencje”.

Szkolenie odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Kopernika, ul. Kopernika 30, Warszawa (proszę nie mylić z Centrum Nauki Kopernik).

 

Przedmiot szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i przepracować scenariusze zajęć dotyczących modeli animacji lokalnej. Modele powstały w oparciu o doświadczenia katalońskiej Fundacji ESPLAI. Dotyczą one przygotowania młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych i społecznych oraz animację lokalną.

W zależności od grupy wiekowej, do której są adresowane, powstały dwa modele: pierwszy model animacji lokalnej – dla osób w wieku 15 – 19 lat oraz drugi – dla grupy wiekowej 20 – 25 lat.

Dajemy Państwu możliwość skorzystania z obydwu modeli.

Mają one za zadnie pomóc młodym ludziom w odpowiedzialnym wejściu w dorosłość, z którą wiąże się także m.in. ze znalezieniem i utrzymaniem pracy.

Na model 1 składa się: trening umiejętności społecznych, warsztaty z planowania działań w społeczności lokalnej, warsztaty z wykorzystania multimediów w działaniach, działania w postaci samodzielnych inicjatyw lokalnych młodzieży na rzecz innych.

Natomiast model 2 to: trening umiejętności społecznych, trening umiejętności finansowych, przygotowanie do job-shadowing (w tym diagnoza zawodowa) i job-shadowing.

Podczas szkolenia ww. modele zostaną zaprezentowane przez autorów scenariuszy, którzy na co dzień prowadzą zajęcia i działania przedstawione w ww. modelach. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy tzn., że jego uczestnicy będę mieli okazję „przećwiczyć” proponowane metody.

 

O projekcie

Modele animacji lokalnej zostały wypracowane w ramach projektu „PwP Nowe Kompetencje”.

 

Realizatorami projektu są:

– Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,

– katalońska Fundacja ESPLAI,

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczy osób w wieku 15-24 lata. W tym celu zostały zaadaptowane, a obecnie rozpoczęło się ich upowszechnianie, rozwiązania katalońskiej Fundacji ESPLAI dotyczące przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych oraz animację lokalną.

Aktualne działania projektowe koncentrują się na Warszawie i Ostrołęce. To w tych miastach młodzież, pod opieką swoich wychowawców, uczestniczy w zajęciach i sama prowadzi szereg działań zgodnych z metodologią modeli. Uczestnicy projektu z Warszawy to przede wszystkim podopieczni placówek prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4.

 

Warunki udziału w szkoleniu

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (max. 25 osób) o przyjęciu na szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w wersji pfd należy przesłać na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl lub pocztą na: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży; ul. Kredytowa 6/20; 00-062 Warszawa lub faxem na: 22 826 10 16.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2015 r.

 

Uczestnicy

Zaproszenie adresowane jest do osób, które:

– zawodowo współpracują z instytucjami oferującymi swoją pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (placówki wsparcia dziennego, ośrodki pomocy społecznej itd.),

– pracują w szkołach lub innych instytucjach z zakresu edukacji,

– są zaangażowane w organizację programów animacji lokalnej (w tym pełnoletni wolontariusze),

– są studentami kierunków pedagogicznych, resocjalizacji, pracy socjalnej itd.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa wszelkie koszty organizacji szkolenia (m.in. materiały, wyżywienie, wynajem sali). Organizator nie refunduje ewentualnych kosztów dojazdu uczestnika.

 

Uczestnik otrzymuje:

– zestaw materiałów do prowadzenia modeli animacji lokalnej (podręczniki ze scenariuszami i przewodnikiem metodologicznym),

– zaświadczenie ukończenia szkoleń.