Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów Dzielnicy Bielany

Systematycznie, co najmniej jeden raz w miesiącu, w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów Dzielnicy Bielany, w naszym Ognisku przy ul. Broniewskiego 56 a odbywały się spotkania pedagogów i psychologów ze szkół i placówek.

 

Spotkania te służyły min. wymianie informacji, doświadczeń, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań różnych sytuacji. Spotkania i ich tematyka stanowią doskonały przykład działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

W ramach tych spotkań odbył się również całoroczny kurs doskonalący „Warsztat pracy pedagoga i psychologa szkolnego” pod kierunkiem p. Anny Kurowickiej- metodyka z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

 

Kurs obejmował tematy:

 

1. Profilaktyka bezpieczeństwa, agresji i przemocy w szkole.
2. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej
3. Sytuacja kryzysowa w szkole
4. Wykorzystanie multimediów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych
5. Tworzenie planu doradztwa zawodowego
6. Konstruktywne rozwiązywanie trudnych sytuacji szkolnych
7. Problemy w rozwoju psycho- sekksualnym dzieci i młodzieży
8. Sytuacje kryzysowe w rodzinie.

 Kolejne spotkania- po wakacjach- serdecznie zapraszamy!